KULLANICI GİRİŞİ
KULLANICI GİRİŞİ
Şifre Hatırlat | Kayıt ol
.
.

Hakkımızda

20 yıllık istikrarlı ve köklü bir geçmişe sahip, İstanbul merkezli bir taşınmaz mal ve gayrimenkul hizmetleri Yönetim şirketidir. Ticari taşınmaz varlığınızda öncelikle planlama ve koruma sonrasında ise değerini arttırma amacı ile ihtiyaç duyduğunuz her türlü hizmetin yönetilmesinde sahip olduğu bilgi, tecrübe ve internet üzerinden bilgisayar destekli yüksek teknoloji ile size en kaliteli hizmeti verecek yenilikçi, dinamik, yegane kuruluştur. Bu anlamda Gayrimenkul Yönetim; tesisinizin inşaası esnasında ileriye dönük işletme bilgilerinin derlenmesi veya inşaası sonrasında finansal yapısının kurulması veya işletmesinin yönetilmesi yani aklınıza gelebilecek her türlü taşınmaz mal projesinde, yönetiminde bulunan 10 binlerce m2 üzerindeki 100 binlerce kapalı inşaat alanı üzerindeki yüzlerce konut ve ticari bölüm tecrübesi ile size destek olmaya, çözüm ortağınız olmaya hazırdır.

Hizmetler

Gayrimenkul Malsahibi Yönetim Hizmetleri

(Property Management) Hukuki, Ticari, Pazarlama, Teknik-Lojistik konularda ve hizmetlerimizin tamamını kapsayan bir kompleks taşınmaz mal-mülk yönetim hizmetidir. Gayrimenkul Yönetim Türk Kanunları çerçevesinde siz malsahiplerinin taşınmaz mallarında yerine getirmek zorunda oldukları tüm yasal ve piyasa ekonomisine bağlı işletim sorumluluklarını, vermeleri gerekli tüm hizmetleri kendi ekibi veya işortakları ile birlikte finansal oluşumları da göz önüne alarak internet üzerinden bilgisayar destekli bir bütün hizmet olarak size sunmaktadır.


• Hukuki Hizmetler Yönetim ve İşletme Planları, Kiralama-Satış Kontratları, Vergi Hizmetleri

• Ticari Hizmetler Malsahibi Yıllık Bütçe Oluşturulması ve Muhasebesinin Kontrolü, Enerji ve Tasarrufu Yönetimi, İşletme Maliyet Düşürücü Tedbir Raporlamaları

• Pazarlama Hizmetleri • Piyasa Pazar Araştırmaları, Kıyaslama ve Verimlilik Raporlamaları, Kiracı-Alıcı Araştırma Raporları, Hizmet Kalite Raporlamaları, Stratejik Planlama

• Lojistik Hizmetler Teknik ve Lojistik Gayrimenkul Tesis İşletmesi Kurulması ve Yönetimi, Taşeron Satınalma Kriterleri ve Seçenekleri Hazırlanması, Hizmet Şartnameleri ve Sözleşmeleri Hazırlanması, Taşeron Değerlendirmeleri ve Teklif değerlendirmeleri, Tesis Devreye ve İşletmeye Alma Hizmet Sözleşme ve Şartname Denetimi, Yatırım Karar Raporlamaları

Gayrimenkul Tesis ve Bina Hizmetleri Yönetimi

(Facility Management) İnsan, mekan, hizmet ve teknoloji etkenlerini bütünleştirerek yapıların yaşam kalitesi ve kullanım kolaylıklarını arttıran bir hizmet mesleğidir.(*ifma) Gayrimenkul Yönetim ağır hizmetler olarak nitelendirilen hukuki, ticari ve teknik hizmetler yanında hafif hizmetler olarak kabul edilen güvenlik, temizlik, çevre zararlı mücadele gibi hizmetlere kadar bir yapının işleyişinde olması gereken hizmet yelpazesinin tamamını tedarik edip, yönetilmesi için gerekli hizmeti taşınmaz mal sahiplerine ve tesis yöneticilerine sunmaktadır.
Ülkemizde; 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile birlikte, Gayrimenkul Yönetim konusunun başlangıcı olarak kabul edilen site yönetimlerinden, yüksek teknoloji binalarına kadar uzanan geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Gayrimenkul Yönetim' in bu konudaki işletme uygulama hizmet grupları aşağıdaki gibidir.


• Ağır Hizmetler - Hukuki Hizmetler, Ticari Muhasebe Hizmetleri, Teknik Hizmetler, İnşaat Proje Yönetim Hizmetleri v.b.

• Hafif Hizmetler - Güvenlik, Temizlik, Bahçe-Bitki Bakım, Çevre Zararlı Mücadele v.b.

Teknik Destek Hizmetleri Yönetimi

Teknik Hizmetler; genel işletme yönetimini üstlendiğimiz veya üstlenmediğimiz tesis teknik altyapı bakımlarının, yatırımlarının yapılarak sürekli işler şekilde tutulması, lojistik desteğinin sağlanması ve finansal denetlenmesinin yerine getirilmesi ile teknik işletmenin en iyi şartlara kavuşturulması için verilen destek hizmeti mesleğidir. Gayrimenkul Yönetim ağır gayrimenkul yönetim hizmetlerinin başında gelen bu hizmeti kendi işgücü ile ağırlıklı olarak Yönetimin'de bulunan tesislerde vermektedir. Yüksek Teknoloji binalarından Klasik binalara kadar teknik yönetim hizmetleri ile binalarımızın beklenmeyen işletme giderleri de en alt düzeye kadar indirilmektedir. Gayrimenkul Yönetim'in bu konudaki hizmet adımları aşağıdaki gibidir.


• Teknik Hizmetler - Ortak Alan veya Bağımsız Bölümlerin Teknik işletimi, Teknik Altyapı Makine dizini oluşturulması, Teknik Altyapı Koruyucu ve Arıza Bakımları, Bakım ve Garanti anlaşmaları, Ortak Alan Teknik Periyodik Performans Kontrolleri, Bağımsız Bölüm Aylık Teknik Periyodik Performans Kontrolleri, Yedek Parça ve Sarf Malzemeleri Depo Yönetimi, Enerji Yönetimi.

İletişim

Kaya Sultan Sokak Belediye S3 Blok No:78/3/47

81090 Kozyatağı/İstanbul Türkiye

Telefon: +90-216 373-7783

Fax : +90-216 373-7783


Web : http://www.gayrimenkulyonetim.com

Bilgi : iletisim@gayrimenkulyonetim.com

İş başvuru : insan@gayrimenkulyonetim.com